ศูนย์รวมอิฐบล็อกคอนกรีต
โทร 099 397 4516, 099 397 4635
  • th

วิธีการสั่งซื้อสินค้า


วิธีการสั่งซื้อสินค้า

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

1.  โทร. ยืนยันการซื้อขายกับฝ่ายขาย และตกลงเงื่อนไขการชำระเงิน พร้อมส่งแผนที่สถานที่ที่จะส่งสินค้า

2.  กรณีเป็นบริษัทฯ กรุณาส่งใบสั่งซื้อพร้อมแผนที่มาทางแฟกซ์ 0-2944-4755 หรืออีเมล pnblock27@gmail.com

การสั่งซื้อสินค้ากรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนใช้สินค้า 1-3 วัน